Göm meny

Vägledningar


Här finns länkar till några av LiU:s vägledningar som vänder sig till såväl anställda, som till studenter och andra intressenter. Vägledningar som enbart riktar sig till anställda finns tillgängliga på LiU:s intranät Liunet. Observera att vägledningarna för tillfället endast är tillgängliga för LiU-anställda, men vi planerar för att kunna tillgängliggöra dem även för studenter och andra intressenter.


Sidansvarig: regelsamling@uf.liu.se