Linköpings universitets regelsamling

Regelsamlingen innehåller gällande beslut av regelkaraktär som framför allt fattats av universitetsstyrelsen, rektor, universitetsdirektören samt fakultets- och områdesstyrelserna. Besluten ska vara tillgängliga i regelsamlingen så snart som möjligt efter beslutsdatum. Dokumenten hämtas direkt från vårt dokument- och ärendehanteringssystem LiUDok.

Information om olika styrdokument och publicering av dessa finns i regelsamlingen:

 

Samtliga beslut som ska tas in i regelsamlingen (förutom beslut om delegationsordningar) ska ha granskats av redaktionen innan de beslutas. Vid eventuella frågor om utformning och publicering av styrdokument går det bra att kontakta redaktionen: regelsamling@uf.liu.se

Mallar för styrdokument finns i Word. På intranätssidan Beslut finns en checklista för beslut om styrdokument som kan vara till hjälp för personer som skriver styrdokument.

Some of the governing documents have been translated into English. They are marked this way: (also in English).

Senaste besluten i regelsamlingen