Göm meny

Linköpings universitets regelsamling


Mer om regelsamlingen

Regelsamlingen innehåller gällande beslut av regelkaraktär som fattats av universitetsstyrelse, rektor samt fakultets- och områdesstyrelser. Besluten skall vara tillgängliga i regelsamlingen senast 30 dagar efter beslutsdatum. Dokumenten hämtas som inskannade originalkopior direkt från vårt diarie- och arkivsystem LiUDok.

Information om olika styrdokument och publicering av dessa finns i regelsamlingen, Riktlinjer för styrdokument och Organisation för styrdokument, inklusive regelsamling.

Samtliga beslut som ska tas in i regelsamlingen (förutom beslut om delegationsordningar) ska ha granskats av redaktionen innan de beslutas. Vid eventuella frågor om utformning och publicering av styrdokument går det bra att kontakta redaktionen: regelsamling@uf.liu.se

Some of the governing documents have been translated into English. They are marked this way: (also in English).

Mallar för styrdokument finns i Word.

Senaste besluten i regelsamlingen

2023-01-16 LiU-2022-04209
2022-12-19 LiU-2022-04399
2022-12-19 LiU-2022-04400
2022-12-16 LiU-2022-05153
2022-12-13 LiU-2022-05213
2022-12-13 LiU-2022-05214
2022-12-12 LiU-2022-05078
2022-12-07 LiU-2022-04445
2022-12-07 LiU-2022-04453
2022-12-05 LiU-2022-04471
2022-11-30 LiU-2022-04801
2022-11-30 LiU-2022-04541
2022-10-25 LiU-2022-03915
2022-10-25 LiU-2022-02481
2022-10-24 LiU-2022-04416


Sidansvarig: regelsamling@uf.liu.se