Göm meny

Linköpings universitets regelsamling


Mer om regelsamlingen

Regelsamlingen innehåller gällande beslut av regelkaraktär som fattats av universitetsstyrelse, rektor samt fakultets- och områdesstyrelser. Besluten skall vara tillgängliga i regelsamlingen senast 30 dagar efter beslutsdatum. Dokumenten hämtas som inskannade originalkopior direkt från vårt diarie- och arkivsystem LiUDok.

Information om olika styrdokument och publicering av dessa finns i regelsamlingen, dnr LiU-2019-01475 och LiU-2019-01476.

Samtliga beslut som ska tas in i regelsamlingen ska ha granskats av redaktionen innan de beslutas. Vid eventuella frågor om utformning och publicering av styrdokument går det bra att kontakta redaktionen: regelsamling@uf.liu.se

Some of the governing documents have been translated into English. Which ones are marked this way: (also in English).

Mallar för styrdokument finns här.

Senaste besluten i regelsamlingen

2020-12-22 LiU-2020-04340
2020-12-22 LiU-2020-04549
2020-12-21 LiU-2020-04706
2020-12-21 LiU-2020-04499
2020-12-21 LiU-2020-04500
2020-12-21 LiU-2020-04382
2020-12-21 LiU-2020-04382
2020-12-21 LiU-2020-04421
2020-12-18 LiU-2020-04828
2020-12-17 LiU-2020-04662
2020-12-17 LiU-2020-04501
2020-12-17 LiU-2020-04501
2020-12-14 LiU-2020-04160
2020-12-10 LiU-2020-04383
2020-12-09 LiU-2020-02716


Sidansvarig: regelsamling@uf.liu.se