Riktlinjer för utbildning och examination på forskarnivå (Also in English)

Diarienummer LiU-2022-01125 Beslutsfattare Prorektor .
Beslutsdatum 2022-05-02 Handläggare Ragnhild Löfgren
ragnhild.lofgren@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2022-05-02 Giltigt t.o.m.
Huvuddokument §5 Beslut Riktlinjer för utbildning och examination på forskarnivå-signed.svt.pdf
Bilagor

Tidigare versioner av beslut

Diarienummer LiU-2020-03965 Beslutsfattare Rektor .
Beslutsdatum 2020-11-23 Handläggare Ragnhild Löfgren
ragnhild.lofgren@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2020-11-23 Giltigt t.o.m. 2022-05-02
Huvuddokument Beslut om riktlinjer för utbildning och examination på forskarnivå.pdf
Bilagor