Hjälpsidan

Information om styrdokument

Frågor och svar

  1. Hur hittar jag det dokument jag letar efter?
  2. Hur använder jag sökfunktionen?
  3. Vad är ett diarienummer?
  4. Hur skriver jag ut ett dokument?

Fråga: Hur hittar jag det dokument jag letar efter?
Svar: Det finns två sätt att leta efter dokument i regelsamlingen. Det ena är att bläddra mellan dokumenten genom att gå till Innehållsförteckningen. Det andra är att söka efter specifika dokument.

Fråga: Hur använder jag sökfunktionen?
Svar: Gå till söksidan. Där kan du söka efter dokumenten genom att fylla i information i sökfälten. Du behöver inte fylla i information i alla fält.
Ord i rubrik – sökning sker utifrån orden i en rubrik
Diarienummer – sökning sker utifrån diarienummer Giltig fr.o.m. – datumet då beslutet började att gälla Giltig t.o.m. – datumet då beslutet slutade eller kommer sluta att gälla

Fråga: Vad är ett diarienummer?
Svar: Ett diarienummer är en bokstavs- och sifferkombination som ett ärende får när det skapas i ett diarium.
Diarienumret är ärendets referensnummer och vid Linköpings universitet består det av [prefix]-[årtal]-[löpnummer, fem siffror], t ex LiU-2023-00002. Prefixet är antingen "LiU" eller förkortningen av namnet på någon av våra institutioner eller andra organisatoriska enheter, t ex IFM, BKV, IKOS eller UB.

Fråga: Hur skriver jag ut ett dokument?
Svar: I regelsamlingen lagras alla dokument som PDF-filer. Klicka på filen du vill öppna och skriv ut den via din PDF-läsare (t ex Acrobat Reader eller Adobe Acrobat). Om filen öppnas i webbläsaren kan du skriva ut den därifrån.