Göm meny

Prioriteringsordning vid utfärdande av examensbevis

Diarienummer LiU-2022-01122 Beslutsfattare Prorektor .
Beslutsdatum 2022-03-28 Handläggare Camilla Hahn
camilla.hahn@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2022-03-28 Giltigt t.o.m. -
Huvuddokument Beslut om Riktlinjer för prioritering av ärenden vid utfärdande av examensbevis-signed.pdf
Bilagor

Tidigare versioner av beslut

Diarienummer LiU-2021-01596 Beslutsfattare Rektor .
Beslutsdatum 2021-05-17 Handläggare Camilla Hahn
camilla.hahn@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2021-05-17 Giltigt t.o.m. 2022-03-28
Huvuddokument Beslut om prioriteringsordning vid utfärdande av examensbevis.pdf
Bilagor


Sidansvarig: regelsamling@uf.liu.se