Rutiner för administration vid avveckling av utbildningsprogram, fristående kurser och kurser inom program

Diarienummer LiU-2021-04782 Beslutsfattare Prorektor .
Beslutsdatum 2022-03-28 Handläggare Ragnhild Löfgren
ragnhild.lofgren@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2022-03-28 Giltigt t.o.m.
Huvuddokument Beslut om Rutiner för administration vid avveckling av utbildingsprogram-fristående kurser och kurser inom program-signed.svt.pdf
Bilagor