Föreskrifter (2022:1) om antagning till senare del av utbildningsprogram vid Tekniska fakulteten, 2023–

Diarienummer LiU-2022-00174 Beslutsfattare Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten FST
Beslutsdatum 2022-06-07 Handläggare Elin Önstorp
elin.onstorp@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2022-06-07 Giltigt t.o.m.
Huvuddokument Beslut om föreskrifter (2022-1) om antagning till senare del av utbildningsprogram vid Tekniska fakulteten.pdf
Bilagor