Regelverk för behörighet, rangordning och nominering för utlandsstudier via LiTHs utbytesavtal

Diarienummer LiU-2022-04416 Beslutsfattare Dekan Tekfak
Beslutsdatum 2022-10-24 Handläggare Margareta Johansson
margareta.johansson@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2022-10-24 Giltigt t.o.m.
Bilagor

Tidigare versioner av beslut

Diarienummer LiU-2021-04378 Beslutsfattare Enligt delegation
Beslutsdatum 2021-11-02 Handläggare Anna Andersson
anna.andersson@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2021-11-02 Giltigt t.o.m. 2022-10-24
Huvuddokument Beslut om regelverk för utlandsstudier via utbytesavtal vid Tekniska fakulteten.pdf
Bilagor
Diarienummer LiU-2020-03584 Beslutsfattare Enligt delegation
Beslutsdatum 2020-10-12 Handläggare Anna Andersson
anna.andersson@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2020-10-12 Giltigt t.o.m. 2021-11-02
Huvuddokument Beslut om regelverk för behörighet, rangordning och nominering gällande utlandsstudier via Tekniska högskolans vid Linköpings universitet LiTHs utbytesavtal.pdf
Bilagor
Diarienummer LiU-2019-03615 Beslutsfattare Enligt delegation
Beslutsdatum 2019-10-24 Handläggare Anna Andersson
anna.andersson@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2019-10-24 Giltigt t.o.m. 2020-10-12
Huvuddokument Beslut om regelverk för behörighet rangordning och nominering gällande utlandsstudier via LITHs utbytesavtal.pdf
Bilagor
Diarienummer LiU-2018-02844 Beslutsfattare Enligt delegation
Beslutsdatum 2018-10-10 Handläggare Anna Andersson
anna.andersson@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2018-10-10 Giltigt t.o.m. 2019-10-24
Huvuddokument Beslut om regelverk för behörighet rangordning och nominering gällande utlandsstudier via Tekniska högskolans utbytesavtal.pdf
Bilagor
Diarienummer LiU-2017-03010 Beslutsfattare Enligt delegation
Beslutsdatum 2017-09-29 Handläggare Anna Andersson
anna.andersson@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2017-09-29 Giltigt t.o.m. 2018-10-10
Huvuddokument Beslut om regelverk för behörighet, rangordning och nominering för utlandsstudier via Tekniska högskolan vid Linköpings universitets (LiTHs) utbytesavtal.pdf
Bilagor
Diarienummer LiU-2016-02057 Beslutsfattare Dekan Tekfak
Beslutsdatum 2016-10-13 Handläggare Maria Boberg
maria.boberg@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2016-10-13 Giltigt t.o.m. 2017-09-29
Huvuddokument Beslut om regelverk för behörighet, rangordning och nominering för utlandsstudier vid Tekniska högskolan vid Linköpings universitet (LiTHs) utbytesavtal.pdf
Bilagor
Diarienummer LiU-2015-01145 Beslutsfattare Dekan Tekfak
Beslutsdatum 2015-06-09 Handläggare Maria Boberg
maria.boberg@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2015-06-09 Giltigt t.o.m. 2016-10-13
Huvuddokument Beslut om regelverk för behörighet, rangordning och nominering för utlandsstudier via Tekniska högskolan vid Linköpings universitets (LiTHs) utbytesavtal.pdf
Bilagor
Diarienummer LiU-2014-01629 Beslutsfattare Dekan Tekfak
Beslutsdatum 2014-12-16 Handläggare Anna Andersson
anna.andersson@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2014-12-16 Giltigt t.o.m. 2015-06-09
Huvuddokument Beslut om regelverk för behörighet, rangordning och nominering för utlandsstudier via LiTHs utbytesavtal.pdf
Bilagor
Diarienummer LiU-2012-00051 Beslutsfattare Dekan Tekfak
Beslutsdatum 2012-05-16 Handläggare Lise-Lotte Lönndahl Ragnar
lise-lotte.ragnar@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2012-05-16 Giltigt t.o.m. 2014-12-16
Huvuddokument Beslut om regelverk för behörighet, rangordning och nominering för utlandsstudier via LiTHs utbytesavtal.pdf
Diarienummer LiU-2010-00041 Beslutsfattare Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten FST
Beslutsdatum 2010-10-11 Handläggare Helen Dannetun
helen.dannetun@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2010-10-11 Giltigt t.o.m. 2012-05-16
Huvuddokument Beslut om regler för behörighet och urval för studier inom LiTHs utbytesprogram.pdf
Diarienummer LiU-2008/03948 Beslutsfattare Dekan Filfak
Beslutsdatum 2009-05-18 Handläggare Maria Boberg
maria.boberg@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2009-05-18 Giltigt t.o.m. 2010-10-11
Huvuddokument Beslut om urvalsregler för studier inom LiTHs utlandsprogram.pdf
Diarienummer LIU 1292/07-40 Beslutsfattare Dekan Filfak
Beslutsdatum 2007-10-17 Handläggare Janus Handläggare
Giltigt fr.o.m. 2007-10-17 Giltigt t.o.m. 2009-05-18
Huvuddokument Beslut om urvalsregler för studier inom LiTHs utlandsprogram.pdf
Diarienummer LIU 1142/04-40 Beslutsfattare Dekan Filfak
Beslutsdatum 2004-09-30 Handläggare Janus Handläggare
Giltigt fr.o.m. 2004-09-30 Giltigt t.o.m. 2007-10-17
Huvuddokument Beslut om urvalsregler för studier genom LiTHs utlandsprogram.pdf
Diarienummer LIU 1572/02-40 Beslutsfattare Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten FST
Beslutsdatum 2002-11-08 Handläggare Janus Handläggare
Giltigt fr.o.m. 2002-11-08 Giltigt t.o.m. 2004-09-30
Huvuddokument Beslut om urvalsprocess inom programmen fjärde läsåret utomlands, tredje läsåret inom Ii och Yi samt utanför Europa för högskoleingenjörer.pdf
Bilagor