Göm meny

Regler för studenters möjlighet till ljud- och bildupptagning i samband med undervisningssituationer vid Linköpings universitet

Diarienummer LiU-2012-00312 Beslutsfattare Rektor .
Beslutsdatum 2012-02-13 Handläggare Maria Skoglund
maria.skoglund@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2012-02-13 Giltigt t.o.m. -
Huvuddokument Beslut om regler för studenters möjlighet till ljud- och bildupptagning i samband med undervisningssituationer vid Linköpings universitet.pdf


Sidansvarig: regelsamling@uf.liu.se