Antagningsordning för Linköpings universitet avseende utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Diarienummer LiU-2022-01200 Beslutsfattare
Beslutsdatum 2022-04-27 Handläggare Marie Eslon
marie.eslon@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2022-04-27 Giltigt t.o.m.
Huvuddokument 23. Beslut om Antagningsordning grundnivå och avancerad nivå-signed-signed.svt.pdf
Bilagor

Tidigare versioner av beslut

Diarienummer LiU-2014-00529 Beslutsfattare Rektor .
Beslutsdatum 2014-03-24 Handläggare Lars Rydberg
Giltigt fr.o.m. 2014-03-24 Giltigt t.o.m. 2022-04-27
Huvuddokument Beslut om antagningsordning för Linköpings universitet avseende utbildning på grundnivå och avancerad nivå.pdf
Bilagor
Diarienummer LiU-2012-00956 Beslutsfattare Universitetsstyrelsen US
Beslutsdatum 2012-06-11 Handläggare Lars Rydberg
Giltigt fr.o.m. 2012-06-11 Giltigt t.o.m. 2014-03-24
Huvuddokument Beslut om antagningsordning för Linköpings universitet avseende utbildning på grundnivå och avancerad nivå.pdf.pdf
Bilagor
Diarienummer LiU-2010-01654 Beslutsfattare Universitetsstyrelsen US
Beslutsdatum 2010-11-29 Handläggare Lars Rydberg
Giltigt fr.o.m. 2010-11-29 Giltigt t.o.m. 2012-06-11
Huvuddokument Beslut om antagningsordning för Linköpings universitet avseende utbildning på grundnivå och avancerad nivå.pdf.pdf
Diarienummer LIU 781/07-10 Beslutsfattare Rektor .
Beslutsdatum 2010-03-25 Handläggare Lars Rydberg
Giltigt fr.o.m. 2010-03-25 Giltigt t.o.m. 2010-11-29
Huvuddokument Beslut om antagningsordning för Linköpings universitet avseende utbildning på grundnivå och avancerad nivå.pdf.pdf
Diarienummer LIU 781/07-10 Beslutsfattare Universitetsstyrelsen US
Beslutsdatum 2007-06-12 Handläggare Janus Handläggare
Giltigt fr.o.m. 2007-06-12 Giltigt t.o.m. 2010-03-25
Huvuddokument Beslut om antagningsordning för Linköpings universitet avseende utbildning på grundnivå och avancerad nivå.pdf.pdf