Examens- och kursbevisets utformning avseende grund-, avancerad- och forskarnivå

Diarienummer LiU-2018-03298 Beslutsfattare Rektor .
Beslutsdatum 2018-11-26 Handläggare Camilla Hahn
Giltigt fr.o.m. 2018-11-26 Giltigt t.o.m.
Huvuddokument Beslut om förändrad hantering och utformning av examens- och kursbevis i samband med införandet av nya Ladok.pdf
Bilagor

Tidigare versioner av beslut

Diarienummer LiU-2008/00653 Beslutsfattare Rektor .
Beslutsdatum 2008-02-14 Handläggare Lars Rydberg
Giltigt fr.o.m. 2008-02-14 Giltigt t.o.m. 2018-11-26
Huvuddokument Beslut om examens- och kursbevisets utformning avseende grund-, avancerad- och forskarnivå.pdf