Riktlinjer för genomförande av salstentamina (also in English)

Diarienummer LiU-2024-00708 Beslutsfattare Prorektor .
Beslutsdatum 2024-02-26 Handläggare Ragnhild Löfgren
ragnhild.lofgren@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2024-02-26 Giltigt t.o.m.
Huvuddokument Beslut om riktlinjer för genomförande av salstentamina.pdf
Bilagor

Tidigare versioner av beslut

Diarienummer LiU-2023-02101 Beslutsfattare Prorektor .
Beslutsdatum 2023-06-19 Handläggare Ragnhild Löfgren
ragnhild.lofgren@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2023-06-19 Giltigt t.o.m. 2024-02-26
Huvuddokument Beslut om Riktlinjer för genomförande av salstentamina.pdf
Bilagor
Diarienummer LiU-2020-04559 Beslutsfattare Prorektor .
Beslutsdatum 2020-12-17 Handläggare Ragnhild Löfgren
ragnhild.lofgren@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2021-02-01 Giltigt t.o.m. 2023-06-19
Huvuddokument Beslut om riktlinjer och rutiner för genomförande av skriftliga salsskrivningar inklusive digitala tentamina i sal.pdf
Bilagor
Diarienummer LiU-2020-02033 Beslutsfattare Prorektor .
Beslutsdatum 2020-06-15 Handläggare Ragnhild Löfgren
ragnhild.lofgren@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2021-02-01 Giltigt t.o.m. 2021-02-01
Huvuddokument Beslut om riktlinjer och rutiner för genomförande av skriftliga tentamensskrivningar inklusive digitala tentamina.pdf
Bilagor