Föreskrifter och allmänna råd om examensbenämningar och preciserade krav för generella examina på grundnivå och avancerad nivå

Diarienummer LiU-2023-00839 Beslutsfattare Rektor .
Beslutsdatum 2023-02-27 Handläggare Ragnhild Löfgren
ragnhild.lofgren@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2023-02-27 Giltigt t.o.m.
Huvuddokument Beslut om föreskrifter och allmänna råd om examensbenämningar och preciserade krav för generella examina på grundnivå och avancerad nivå.pdf
Bilagor

Tidigare versioner av beslut

Diarienummer LiU-2019-02125 Beslutsfattare Rektor .
Beslutsdatum 2019-06-17 Handläggare Ragnhild Löfgren
ragnhild.lofgren@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2019-06-17 Giltigt t.o.m. 2023-02-27
Huvuddokument Beslut om riktlinjer för benämningar och lokala tillämpningsregler avseende generella examen.pdf
Bilagor
Diarienummer LiU-2018-03794 Beslutsfattare Rektor .
Beslutsdatum 2019-01-04 Handläggare Ragnhild Löfgren
ragnhild.lofgren@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2019-01-14 Giltigt t.o.m. 2019-06-17
Huvuddokument Beslut om benämningar och lokala tillämpningsregler avseende generella examina.pdf
Bilagor
Diarienummer LiU-2018-01515 Beslutsfattare Rektor .
Beslutsdatum 2018-05-21 Handläggare Ragnhild Löfgren
ragnhild.lofgren@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2018-05-21 Giltigt t.o.m. 2019-01-14
Huvuddokument Beslut om benämningar och lokala tillämpningsregler avseende generella examina.pdf
Bilagor
Diarienummer LiU-2017-02193 Beslutsfattare Rektor .
Beslutsdatum 2017-11-13 Handläggare Lena Pettersson Ljungdahl
lena.pettersson.ljungdahl@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2017-11-13 Giltigt t.o.m. 2018-05-21
Huvuddokument Beslut om benämningar och lokala tillämpningsregler avseende generella examina nytt huvudområde vid filosofiska fakulteten.pdf
Bilagor
Diarienummer LiU-2017-02193 Beslutsfattare Roger Klinth
Beslutsdatum 2017-06-26 Handläggare Lena Pettersson Ljungdahl
lena.pettersson.ljungdahl@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2017-06-26 Giltigt t.o.m. 2017-11-13
Huvuddokument Beslut om benämningar och lokala tillämpningsregler avseende generella examina.pdf
Diarienummer LiU-2016-01890 Beslutsfattare Rektor .
Beslutsdatum 2016-09-26 Handläggare Lena Pettersson Ljungdahl
lena.pettersson.ljungdahl@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2016-09-26 Giltigt t.o.m. 2017-06-26
Huvuddokument Beslut om benämningar och lokala tillämpningsregler ayseende generella examina nytt huvudområde vid filosofiska fakulteten.pdf.pdf
Bilagor
Diarienummer LiU-2016-01201 Beslutsfattare Rektor .
Beslutsdatum 2016-06-28 Handläggare Lena Pettersson Ljungdahl
lena.pettersson.ljungdahl@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2016-06-28 Giltigt t.o.m. 2016-09-26
Huvuddokument Beslut om benämningar och lokala tillämpningsregler avseende generella examina.pdf.pdf
Diarienummer LiU-2015-00925 Beslutsfattare Rektor .
Beslutsdatum 2015-06-01 Handläggare Lars Rydberg
Giltigt fr.o.m. 2015-06-01 Giltigt t.o.m. 2016-06-28
Huvuddokument Beslut om benämningar och lokala tillämpningsregler avseende generella examina.pdf
Bilagor
Diarienummer LiU-2014-01103 Beslutsfattare Rektor .
Beslutsdatum 2014-06-09 Handläggare Lars Rydberg
Giltigt fr.o.m. 2014-06-09 Giltigt t.o.m. 2015-05-31
Huvuddokument Beslut om benämningar och lokala tillämpningsregler avseende generella examina.pdf
Bilagor
Diarienummer LiU-2013-00844 Beslutsfattare Rektor .
Beslutsdatum 2013-05-13 Handläggare Lars Rydberg
Giltigt fr.o.m. 2013-05-13 Giltigt t.o.m. 2014-06-09
Huvuddokument Beslut om benämningar och lokala tillämpningsregler avseende generella examina.pdf
Bilagor
Diarienummer LiU-2012-00968 Beslutsfattare Rektor .
Beslutsdatum 2012-06-07 Handläggare Lars Rydberg
Giltigt fr.o.m. 2012-06-07 Giltigt t.o.m. 2013-05-12
Huvuddokument Beslut om benämningar och lokala tillämpningsregler avseende generella examina.pdf
Diarienummer LiU-2011-00970 Beslutsfattare Rektor .
Beslutsdatum 2011-06-10 Handläggare Lars Rydberg
Giltigt fr.o.m. 2011-06-10 Giltigt t.o.m. 2012-06-07
Huvuddokument Beslut om benämningar och lokala tillämpningsregler avseende generella examina.pdf
Diarienummer LiU-2010-00788 Beslutsfattare Rektor .
Beslutsdatum 2010-05-24 Handläggare Lars Rydberg
Giltigt fr.o.m. 2010-05-24 Giltigt t.o.m. 2011-06-10
Huvuddokument Beslut om benämningar och lokala tillämpningsregler avseende generella examina.pdf
Diarienummer LiU-2009-00800 Beslutsfattare Rektor .
Beslutsdatum 2009-05-13 Handläggare Lars Rydberg
Giltigt fr.o.m. 2009-05-13 Giltigt t.o.m. 2010-05-24
Huvuddokument Beslut om benämningar och lokala tillämpningsregler avseende generella examina.pdf
Diarienummer LiU-2008/02614 Beslutsfattare Rektor .
Beslutsdatum 2008-06-10 Handläggare Lars Rydberg
Giltigt fr.o.m. 2008-06-10 Giltigt t.o.m. 2009-05-13
Huvuddokument Beslut om benämningar och lokala tillämpningsregler avseende generella examina.pdf
Diarienummer LIU 728/07-40 Beslutsfattare Rektor .
Beslutsdatum 2007-05-10 Handläggare Janus Handläggare
Giltigt fr.o.m. 2007-05-10 Giltigt t.o.m. 2008-06-10
Huvuddokument Beslut om benämningar och lokala tillämpningsregler avseende generella examina.pdf
Diarienummer LIU 186/04-40 Beslutsfattare Rektor .
Beslutsdatum 2007-02-26 Handläggare Lars Rydberg
Giltigt fr.o.m. 2004-06-11 Giltigt t.o.m. 2017-05-10
Huvuddokument Ändringsbeslut om benämningar och lokala tillämpningsregler avseende generella examina.pdf
Bilagor