Anställningsordning för Linköpings universitet (also in English)

Diarienummer LiU-2023-02063 Beslutsfattare Universitetsstyrelsen US
Beslutsdatum 2023-06-08 Handläggare Camilla Nylander
camilla.nylander@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2023-06-08 Giltigt t.o.m.
Huvuddokument Beslut om anställningsordning vid Linköpings universitet.pdf
Bilagor

Tidigare versioner av beslut

Diarienummer LiU-2022-04445 Beslutsfattare Universitetsstyrelsen US
Beslutsdatum 2022-12-07 Handläggare Camilla Nylander
camilla.nylander@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2022-12-07 Giltigt t.o.m. 2022-12-07
Huvuddokument Beslut om Anställningsordning för Linköpings universitet-signed.svt.pdf.pdf
Bilagor
Diarienummer LiU-2022-01930 Beslutsfattare
Beslutsdatum 2022-06-08 Handläggare Camilla Nylander
camilla.nylander@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2022-06-08 Giltigt t.o.m. 2022-12-07
Huvuddokument Anställningsordning.pdf
Bilagor
Diarienummer LiU-2021-03268 Beslutsfattare
Beslutsdatum 2021-09-09 Handläggare Pia Rundgren
pia.rundgren@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2021-09-09 Giltigt t.o.m. 2022-06-08
Huvuddokument Beslut om anställningsordning för Linköpings universitet.pdf
Bilagor
Diarienummer LiU-2021-01204 Beslutsfattare
Beslutsdatum 2021-04-21 Handläggare Pia Rundgren
pia.rundgren@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2021-04-21 Giltigt t.o.m. 2021-09-09
Huvuddokument Beslut om anställningsordning.pdf
Bilagor
Diarienummer LiU-2017-03931 Beslutsfattare
Beslutsdatum 2018-02-15 Handläggare Pia Rundgren
pia.rundgren@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2018-02-15 Giltigt t.o.m. 2021-04-21
Huvuddokument Beslut om ny anställningsordning för Linköpings universitet.pdf
Bilagor
Diarienummer LiU-2016-01370 Beslutsfattare
Beslutsdatum 2016-10-25 Handläggare Randi Hellgren
Giltigt fr.o.m. 2016-10-25 Giltigt t.o.m. 2018-02-15
Huvuddokument Beslut om en ny anställningsordning för Linköpings universitet.pdf.pdf
Bilagor
Diarienummer LiU-2012-01933 Beslutsfattare Universitetsstyrelsen US
Beslutsdatum 2012-12-07 Handläggare Randi Hellgren
Giltigt fr.o.m. 2012-12-07 Giltigt t.o.m. 2016-10-25
Huvuddokument Beslut om anställningsordning för Linköpings universitet.pdf.pdf
Bilagor
Diarienummer LiU-2011-00753 Beslutsfattare Universitetsstyrelsen US
Beslutsdatum 2011-09-13 Handläggare Randi Hellgren
Giltigt fr.o.m. 2012-01-01 Giltigt t.o.m. 2012-12-31
Huvuddokument Beslut om anställningsordning.pdf
Diarienummer LiU-2010-01448 Beslutsfattare Universitetsstyrelsen US
Beslutsdatum 2010-11-29 Handläggare Randi Hellgren
Giltigt fr.o.m. 2010-11-29 Giltigt t.o.m. 2011-09-12
Huvuddokument Beslut om anställningsordning.pdf
Diarienummer LIU 558/04-30 Beslutsfattare Universitetsstyrelsen US
Beslutsdatum 2005-12-16 Handläggare Janus Handläggare
Giltigt fr.o.m. 2005-12-16 Giltigt t.o.m. 2010-11-29
Huvuddokument Beslut om anställningsordning.pdf
Diarienummer LIU 558/04-30 Beslutsfattare Universitetsstyrelsen US
Beslutsdatum 2004-06-04 Handläggare Janus Handläggare
Giltigt fr.o.m. 2004-06-04 Giltigt t.o.m. 2005-12-16
Huvuddokument Beslut om anställningsordning.pdf
Diarienummer LIU 1627/98-30 Beslutsfattare Universitetsstyrelsen US
Beslutsdatum 1998-12-16 Handläggare Janus Handläggare
Giltigt fr.o.m. 1998-12-16 Giltigt t.o.m. 2004-06-04
Huvuddokument Beslut om anställningsordning.pdf