Riktlinjer för redovisning av bisysslor

Diarienummer LiU-2023-04687 Beslutsfattare Rektor .
Beslutsdatum 2023-12-04 Handläggare Anna Maria Lindberg
anna.maria.lindberg@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2023-12-04 Giltigt t.o.m.
Huvuddokument Beslut om riktlinjer för redovisning av bisysslor.pdf
Bilagor

Tidigare versioner av beslut

Diarienummer LiU-2022-01233 Beslutsfattare Prorektor .
Beslutsdatum 2022-03-21 Handläggare Anna Maria Lindberg
anna.maria.lindberg@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2022-03-21 Giltigt t.o.m. 2023-12-04
Huvuddokument Beslut om Riktlinjer för redovisning av bisysslor-signed.svt.pdf
Bilagor
Diarienummer LiU-2018-02675 Beslutsfattare Rektor .
Beslutsdatum 2018-09-24 Handläggare Malin Wahlberg
malin.wahlberg@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2018-09-24 Giltigt t.o.m. 2022-03-21
Huvuddokument Beslut om anvisningar avseende redovisning och uppföljning av bisysslor för arbetstagare vid Linköpings universitet.pdf
Bilagor
Diarienummer LiU-2015-01516 Beslutsfattare Rektor .
Beslutsdatum 2015-11-09 Handläggare Christina Helmér
christina.helmer@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2015-11-09 Giltigt t.o.m. 2018-09-24
Huvuddokument Beslut om riktlinjer för bisysslor 2015.pdf
Bilagor
Diarienummer LiU-2011-01041 Beslutsfattare Rektor .
Beslutsdatum 2012-10-11 Handläggare Göran Hessling
goran.hessling@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2012-10-11 Giltigt t.o.m. 2015-11-09
Huvuddokument Anvisningar avseende redovisning och uppföljning av bisysslor för arbetstagare vid Linköpings universitet.pdf
Diarienummer LIU 1305/06-30 Beslutsfattare Rektor .
Beslutsdatum 2006-11-06 Handläggare Janus Handläggare
Giltigt fr.o.m. 2006-11-06 Giltigt t.o.m. 2012-10-11
Huvuddokument Anvisningar och rekommendationer rörande bisysslor.pdf
Bilagor
Diarienummer LIU 1505/01-30 Beslutsfattare Rektor .
Beslutsdatum 2002-01-23 Handläggare Janus Handläggare
Giltigt fr.o.m. 2002-01-23 Giltigt t.o.m. 2006-11-06
Huvuddokument Rektors rekommendationer och anvisningar rörande bisysslor.pdf