Beslut om organisation för styrdokument inklusive regelsamling

Diarienummer LiU-2022-00616 Beslutsfattare Prorektor .
Beslutsdatum 2022-02-28 Handläggare Jenny Wäsström
jenny.wasstrom@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2022-02-28 Giltigt t.o.m.
Huvuddokument Beslut om organisation för styrdokument.pdf
Bilagor

Tidigare versioner av beslut

Diarienummer LiU-2019-01476 Beslutsfattare Prorektor .
Beslutsdatum 2019-04-29 Handläggare Jenny Wäsström
jenny.wasstrom@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2019-04-29 Giltigt t.o.m. 2022-02-28
Huvuddokument Beslut om organisation för styrdokument inklusive regelsamling.pdf
Bilagor
Diarienummer LIU 298/06-10 Beslutsfattare Universitetsdirektör .
Beslutsdatum 2006-02-22 Handläggare Janus Handläggare
Giltigt fr.o.m. 2006-02-22 Giltigt t.o.m. 2019-04-29
Huvuddokument Beslut om reviderad instruktion för Linköpings universitets lokala regelsamling.pdf