Göm meny

Riktlinjer för språkanvändningen inom universitetet

Diarienummer LiU-2010-00626 Beslutsfattare Universitetsstyrelsen US
Beslutsdatum 2010-04-21 Handläggare Curt Karlsson
curt.karlsson@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2010-04-21 Giltigt t.o.m. -
Huvuddokument Beslut om riktlinjer för språkanvändningen inom universitetet.pdf


Sidansvarig: regelsamling@uf.liu.se