Göm meny

Språkliga riktlinjer inom utbildning och forskning

Diarienummer LiU-2010-00626 Beslutsfattare Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten FSF
Beslutsdatum 2011-01-28 Handläggare Curt Karlsson
curt.karlsson@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2011-01-28 Giltigt t.o.m. -
Huvuddokument Beslut om förslag på språkliga riktlinjer inom utbildning och forskning.pdf


Sidansvarig: regelsamling@uf.liu.se