Instruktion till prefekt rörande genomförande av forskarutbildning inom LiTH

Diarienummer LiU-2018-01966 Beslutsfattare Enligt delegation
Beslutsdatum 2018-06-18 Handläggare Maria Boberg
maria.boberg@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2018-06-18 Giltigt t.o.m.
Huvuddokument Beslut om instruktion för dekanus delegation till prefekt rörande forskarutbildning inom tekniska fakulteten.pdf
Bilagor

Tidigare versioner av beslut

Diarienummer LiU-2015-00001 Beslutsfattare Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten FST
Beslutsdatum 2015-06-30 Handläggare Maria Boberg
maria.boberg@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2015-06-30 Giltigt t.o.m. 2018-06-18
Huvuddokument Instruktion för dekanus delegation till prefekt rörande forskarutbildning inom tekniska fakutleten.pdf
Bilagor
Diarienummer LiU-2012-00041 Beslutsfattare Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten FST
Beslutsdatum 2012-02-01 Handläggare Maria Boberg
maria.boberg@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2012-01-01 Giltigt t.o.m. 2015-06-30
Huvuddokument Delegation till och instruktion för prefekt rörande genomförande av forskarutbildning inom teknisk fakultet under tidsperioden 2012-01-01--2015-06-30.pdf
Bilagor
Diarienummer LiU-2008/03940 Beslutsfattare Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten FST
Beslutsdatum 2009-01-28 Handläggare Maria Boberg
maria.boberg@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2009-01-01 Giltigt t.o.m. 2012-06-30
Huvuddokument Delegation från Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten till institutioner rörande genomförande av forskarutbildning vid Tekniska högskolan 2009-01-01--2012-06-30.pdf
Diarienummer LIU 248/06-10 Beslutsfattare Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten FST
Beslutsdatum 2006-01-26 Handläggare Lars Alm
Giltigt fr.o.m. 2006-01-26 Giltigt t.o.m. 2009-01-28
Huvuddokument Delegation från Tekniska högskolans fakultetsstyrelse till institutioner rörande genomförande av forskarutbildning vid Tekniska högskolan.pdf
Bilagor
Diarienummer LIU 1039/05-10 Beslutsfattare Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten FSF
Beslutsdatum 2005-08-30 Handläggare Janus Handläggare
Giltigt fr.o.m. 2005-08-30 Giltigt t.o.m. 2006-01-26
Huvuddokument Delegation till institutioner rörande genomförande av forskarutbildning.pdf