Göm meny

Instruktion för forskarstudierektor (LiTH)

Diarienummer LiU-2008/03942 Beslutsfattare Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten FST
Beslutsdatum 2009-04-23 Handläggare Maria Boberg
maria.boberg@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2009-04-23 Giltigt t.o.m. -
Huvuddokument LiU-2008-03942-8.pdf


Sidansvarig: regelsamling@uf.liu.se