Arbetsordning för Fakultetsstyrelsen vid medicinska fakulteten (FSM)

Diarienummer LiU-2021-01068 Beslutsfattare
Beslutsdatum 2021-03-02 Handläggare Anette Philipsson
anette.philipsson@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2021-03-02 Giltigt t.o.m.
Huvuddokument Beslut om arbetsordning för fakultetsstyrelsen vid Medicinska fakulteten (FSM).pdf
Bilagor

Tidigare versioner av beslut

Diarienummer LiU-2018-00708 Beslutsfattare
Beslutsdatum 2018-03-06 Handläggare Anette Philipsson
anette.philipsson@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2018-03-06 Giltigt t.o.m. 2021-03-02
Huvuddokument Beslut om arbetsordning för Fakultetsstyrelsen vid medicinska fakulteten (FSM).pdf
Bilagor
Diarienummer LiU-2012-00553 Beslutsfattare Fakultetsstyrelsen vid medicinska fakulteten FSM, FSMP
Beslutsdatum 2012-03-22 Handläggare Anita Larsson
Giltigt fr.o.m. 2012-03-22 Giltigt t.o.m. 2018-03-06
Huvuddokument Beslut om arbetsordning för Fakultetsstyrelsen vid medicinska fakulteten (FSM).pdf
Bilagor