Riktlinjer för handledning inom forskarutbildning vid området utbildningsvetenskap

Diarienummer LiU-2022-01255 Beslutsfattare Forskarutbildnings- och docentnämnden för Utbildningsvetenskap SUV-FuDo
Beslutsdatum 2022-04-19 Handläggare Helena Loborg
helena.loborg@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2022-04-19 Giltigt t.o.m.
Huvuddokument Beslut riktlinjer för handledning-signed.svt.pdf
Bilagor

Tidigare versioner av beslut

Diarienummer LiU-2014-01965 Beslutsfattare Styrelsen för utbildningsvetenskap SUVp
Beslutsdatum 2014-12-09 Handläggare Andreas Fejes
andreas.fejes@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2014-12-09 Giltigt t.o.m. 2022-04-19
Huvuddokument Beslut om policy för handledning inom forskarutbildning vid utbildningsvetenskap.pdf
Bilagor
Diarienummer LiU-2008-04716 Beslutsfattare Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap
Beslutsdatum 2008-11-18 Handläggare Jan Anward
Giltigt fr.o.m. 2008-11-18 Giltigt t.o.m. 2014-12-09
Huvuddokument Beslut om handledarpolicy inom Utbildningsvetenskap.pdf