Regelverk för obligatoriska utlandsstudier för li- och Yi-programmen via Tekniska högskolans vid Linköpings universitet (LiTHs) utbytesavtal

Diarienummer LiU-2022-04415 Beslutsfattare Dekan Tekfak
Beslutsdatum 2022-10-24 Handläggare Margareta Johansson
margareta.johansson@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2022-10-24 Giltigt t.o.m.
Bilagor

Tidigare versioner av beslut

Diarienummer LiU-2021-04379 Beslutsfattare Enligt delegation
Beslutsdatum 2021-11-02 Handläggare Anna Andersson
anna.andersson@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2021-11-02 Giltigt t.o.m. 2022-10-24
Huvuddokument Beslut om regelverk för obligatoriska utlandsstudier för Ii- och Yi-programmen via utbytesavtal vid Tekniska fakulteten.pdf
Bilagor
Diarienummer LiU-2020-03585 Beslutsfattare Enligt delegation
Beslutsdatum 2020-10-12 Handläggare Anna Andersson
anna.andersson@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2020-10-12 Giltigt t.o.m. 2021-11-02
Huvuddokument Beslut att fastställa regelverk för obligatoriska utlandsstudier för Ii och Yi-programmen via Tekniska högskolans vid Linköpings universitet (LiTHs) utbytesavtal.pdf
Bilagor
Diarienummer LiU-2019-03614 Beslutsfattare Enligt delegation
Beslutsdatum 2019-10-24 Handläggare Anna Andersson
anna.andersson@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2019-10-24 Giltigt t.o.m. 2020-10-12
Huvuddokument Beslut om regelverk för obligatoriska utlandsstudier för li- och Yi-programmen via Tekniska högskolans vid Linköpings universitet (LiTHs) utbytesavtal.pdf
Bilagor
Diarienummer LiU-2018-02845 Beslutsfattare Enligt delegation
Beslutsdatum 2018-09-28 Handläggare Anna Andersson
anna.andersson@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2018-09-28 Giltigt t.o.m. 2019-10-24
Huvuddokument Beslut om regelverk för obligatoriska utlandsstudier för Ii och Yi programmen via Tekniska högskolans utbytesavtal.pdf
Bilagor
Diarienummer LiU-2017-03011 Beslutsfattare Enligt delegation
Beslutsdatum 2017-09-29 Handläggare Anna Andersson
anna.andersson@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2017-09-29 Giltigt t.o.m. 2018-09-28
Huvuddokument Beslut om regelverk för obligatoriska utlandsstudier för li & Yi programmen via Tekniska högskolan vid Linköpings universitets (LiTHs) utbytesavtal.pdf
Bilagor
Diarienummer LiU-2016-02059 Beslutsfattare Dekan Tekfak
Beslutsdatum 2016-10-13 Handläggare Maria Boberg
maria.boberg@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2016-10-13 Giltigt t.o.m. 2017-09-29
Huvuddokument Beslut om Regelverk för obligatoriska utlandsstudier för Ii & Yi programmen via Tekniska högskolan vid Linköpings universitets (LiTHs) utbytesavtal.pdf
Bilagor
Diarienummer LiU-2015-01146 Beslutsfattare Dekan Tekfak
Beslutsdatum 2015-06-09 Handläggare Maria Boberg
maria.boberg@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2015-06-09 Giltigt t.o.m. 2016-10-13
Huvuddokument Beslut om regelverk för obligatoriska utlandsstudier för Ii och Yi programmen via Tekniska högskolan vid Linköpings universitets (LiTHs) utbytesavtal.pdf
Bilagor
Diarienummer LiU-2014-01598 Beslutsfattare Dekan Tekfak
Beslutsdatum 2014-12-16 Handläggare Maria Boberg
maria.boberg@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2014-12-16 Giltigt t.o.m. 2015-06-09
Huvuddokument Beslut om regelverk för obligatoriska utlandsstudier Ii och Yi.pdf
Bilagor
Diarienummer LiU-2012-02018 Beslutsfattare Programnämnden för elektroteknik, fysik och matematik PEF
Beslutsdatum 2012-12-11 Handläggare Maria Boberg
maria.boberg@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2012-12-11 Giltigt t.o.m. 2014-12-16
Huvuddokument Beslut om regelverk för obligatoriska utlandsstudier Ii och Yi.pdf
Bilagor