Riktlinjer för villkor vid antagning samt för reservantagning och andra antagningsrelaterade frågor

Diarienummer LiU-2024-00782 Beslutsfattare Prorektor .
Beslutsdatum 2024-03-11 Handläggare Marie Eslon
marie.eslon@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2024-03-11 Giltigt t.o.m.
Huvuddokument Beslut om riktlinjer för villkor vid antagning samt för reservantagning och andra antagningsrelaterade frågor.pdf
Bilagor

Tidigare versioner av beslut

Diarienummer LiU-2023-02451 Beslutsfattare Rektor .
Beslutsdatum 2023-09-18 Handläggare Marie Eslon
marie.eslon@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2023-09-18 Giltigt t.o.m. 2024-03-11
Huvuddokument Beslut om riktlinjer för villkor vid antagning samt för reservantagning och andra antagningsrelaterade frågor.pdf
Bilagor
Diarienummer LiU-2020-02256 Beslutsfattare Prorektor .
Beslutsdatum 2020-06-15 Handläggare Ragnhild Löfgren
ragnhild.lofgren@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2020-06-15 Giltigt t.o.m. 2023-09-18
Huvuddokument Beslut om riktlinjer och rutiner för bekräftelse av deltagande i utbildning med mera på grund- och avancerad nivå .pdf
Bilagor
Diarienummer LiU-2015-02154 Beslutsfattare Marie Eslon
Beslutsdatum 2016-02-08 Handläggare Marie Eslon
marie.eslon@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2016-02-08 Giltigt t.o.m. 2020-06-15
Huvuddokument Beslut gällande administrativa regler kring upprop och reservkallelse.pdf
Diarienummer LiU-2011-01918 Beslutsfattare Marie Eslon
Beslutsdatum 2011-12-06 Handläggare Marie Eslon
marie.eslon@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2011-12-06 Giltigt t.o.m. 2016-02-08
Huvuddokument Beslut gällande administrativa regler kring reservkallelse och upprop.pdf