Göm meny

Riktlinjer för styrdokument

Diarienummer LiU-2019-01475 Beslutsfattare Prorektor .
Beslutsdatum 2019-04-29 Handläggare Jenny Wäsström
jenny.wasstrom@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2019-04-29 Giltigt t.o.m. -
Huvuddokument Beslut om riktlinjer för styrdokument.pdf
Bilagor


Sidansvarig: regelsamling@uf.liu.se