Riktlinjer för styrdokument

Diarienummer LiU-2022-00615 Beslutsfattare Prorektor .
Beslutsdatum 2022-02-28 Handläggare Jenny Wäsström
jenny.wasstrom@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2022-02-28 Giltigt t.o.m.
Huvuddokument Beslut om riktlinjer för styrdokument.pdf
Bilagor

Tidigare versioner av beslut

Diarienummer LiU-2019-01475 Beslutsfattare Prorektor .
Beslutsdatum 2019-04-29 Handläggare Jenny Wäsström
jenny.wasstrom@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2019-04-29 Giltigt t.o.m. 2022-02-28
Huvuddokument Beslut om riktlinjer för styrdokument.pdf
Bilagor