Göm meny

Regler avseende prioriteringsordning för bokning av LiUs gemensamma lokaler (LOKE)

Diarienummer LiU-2019-03885 Beslutsfattare Universitetsarkitekt .
Beslutsdatum 2019-11-12 Handläggare Annika Svenvik
annika.svenvik@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2019-11-12 Giltigt t.o.m. -
Huvuddokument Beslut om regler avseende prioriteringsordning för bokning av LiUs gemensamma lokaler (LOKE).pdf

Tidigare versioner av beslut

Diarienummer LiU-2018-03389 Beslutsfattare Universitetsarkitekt .
Beslutsdatum 2018-10-31 Handläggare Annika Svenvik
annika.svenvik@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2018-10-31 Giltigt t.o.m. 2019-11-12
Huvuddokument Beslut om regler avseende prioriteringsordning för bokning av LiUs gemensamma lokaler (LOKE).pdf
Diarienummer LiU-2015-00414 Beslutsfattare Universitetsarkitekt .
Beslutsdatum 2015-02-12 Handläggare Annika Svenvik
annika.svenvik@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2015-02-12 Giltigt t.o.m. 2018-10-31
Huvuddokument Regler avseende prioriteringsordning för bokning av LiUs gemensamma lokaler (LOKE).pdf


Sidansvarig: regelsamling@uf.liu.se