Riktlinjer för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå vid Linköpings universitet (also in English)

Diarienummer LiU-2023-00379 Beslutsfattare Rektor .
Beslutsdatum 2023-02-27 Handläggare Ragnhild Löfgren
ragnhild.lofgren@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2023-02-27 Giltigt t.o.m.
Huvuddokument §1 Beslut om Riktlinjer för utbildning och examination-signed.svt.pdf
Bilagor

Tidigare versioner av beslut

Diarienummer LiU-2020-04501 Beslutsfattare Prorektor .
Beslutsdatum 2020-12-17 Handläggare Ragnhild Löfgren
ragnhild.lofgren@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2020-12-17 Giltigt t.o.m. 2023-02-27
Huvuddokument Beslut om riktlinjer för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå.pdf
Bilagor
Diarienummer LiU-2019-00920 Beslutsfattare Rektor .
Beslutsdatum 2019-03-11 Handläggare Ragnhild Löfgren
ragnhild.lofgren@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2019-03-11 Giltigt t.o.m. 2020-12-17
Huvuddokument Beslut om riktlinjer för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå.pdf
Bilagor