Linköpings universitets styrdokument

Linköpings universitets styrdokument består av:

 

Information om olika styrdokument och publicering av dessa finns i regelsamlingen, Riktlinjer för styrdokument och Organisation för styrdokument, inklusive regelsamling.

Samtliga beslut som ska tas in i regelsamlingen (förutom beslut om delegationsordningar) ska ha granskats av redaktionen innan de beslutas. Vid eventuella frågor om utformning och publicering av styrdokument går det bra att kontakta redaktionen: regelsamling@uf.liu.se

Mallar för styrdokument finns i Word. På intranätssidan Beslut finns en checklista för beslut om styrdokument som kan vara till hjälp för personer som skriver styrdokument.

Some of the governing documents have been translated into English. They are marked this way: (also in English).