Linköpings universitets styrdokument

Linköpings universitets styrdokument består av:

 

Information om olika styrdokument och publicering av dessa finns i regelsamlingen, Riktlinjer för styrdokument och Organisation för styrdokument, inklusive regelsamling.

Samtliga beslut som ska tas in i regelsamlingen (förutom beslut om delegationsordningar) ska ha granskats av redaktionen innan de beslutas. Vid eventuella frågor om utformning och publicering av styrdokument går det bra att kontakta redaktionen: regelsamling@uf.liu.se

Mallar för styrdokument finns i Word.

Some of the governing documents have been translated into English. They are marked this way: (also in English).