Policy för god arbets- och studiemiljö vid Linköpings universitet

Diarienummer LiU-2020-02002 Beslutsfattare Prorektor .
Beslutsdatum 2020-06-15 Handläggare Monika Rissanen
monika.rissanen@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2020-06-15 Giltigt t.o.m.
Huvuddokument Beslut om uppdaterad policy för en god arbets- och studiemiljö.pdf
Bilagor

Tidigare versioner av beslut

Diarienummer LiU-2010-00209 Beslutsfattare Rektor .
Beslutsdatum 2010-02-01 Handläggare Mats Arwidson
Giltigt fr.o.m. 2010-02-01 Giltigt t.o.m. 2020-06-15
Huvuddokument Beslut om fastställande av ny policy för en god arbets- och studiemiljö vid Linköpings universitet.pdf
Diarienummer LIU 818/05-37 Beslutsfattare Rektor .
Beslutsdatum 2005-06-14 Handläggare Janus Handläggare
Giltigt fr.o.m. 2005-06-14 Giltigt t.o.m. 2010-02-01
Huvuddokument Beslut om arbetsmiljöarbete vid Linköpings universitet.pdf